Wpływ mentalny i emocjonalny masażu:

pozwala na lepsze skupienie w pracy zawodowej,

szczególnie u osób pracujących umysłowo i przebywających dłużej w pozycji siedzącej,

pomaga w stanach zmęczenia, 

ułatwia zasypianie i swobodniejsze procesy myślowe,

pozwala na dokładniejsze i prawidłowe podejmowanie decyzji,

daje poczucie harmonii umysłu i ciała,

ułatwia okazywanie stanów emocjonalnych,

pozwala na lepszy kontakt emocjonalny pomiędzy bliskimi i nieznajomymi osobami.